WAŻNE

Grono pedagogiczne

Dyrektor Szkoły: mgr Iwona Kapołka

Wicedyrektor Szkoły: mgr Małgorzata Kruk

Wicedyrektor Społeczny: mgr Beata Chodacka

 

pedagog: mgr Iwona Dobranowska
pedagog: mgr Monika Idzi

 

nauczyciele

 

edukacja wczesnoszkolna

mgr Kinga Węgrzyn

wychowawca - świetlica

mgr Barbara Pajdak

nauczyciel wspomagający

mgr Barbara Orzechowska

język polski

mgr Beata Ciesielka-Piątek

mgr Urszula Drużbacka

mgr Ewa Kuchno

mgr Dorota Szydło

mgr Beata Świątek

 

język angielski

mgr Bogumiła Bonenberg

mgr Iwona Kapołka

mgr Michał Kołdras

lct. Alicja Szutka

mgr Maciej Marczyk

mgr Jolanta Oczkoś

mgr Elżbieta Osmólska

mgr Michał Witek

 

język niemiecki

mgr Marta Mordarska

mgr Jadwiga Rosłaniec

mgr Julia Mleczko

 

język francuski

mgr Ludmiła Koprowska

mgr Jolanta Wendorff

 

język hiszpański

mgr Sylwia Szopa

mgr Aneta Lepucka

Madrid Navarr Victor Manuel

 

historia

mgr Jacek Dąbrowski

mgr Monika Pawica

mgr Barbara Skrzelowska-Miszta

mgr Wiesława Cymbor

 

matematyka

mgr Małgorzata Baster

mgr Aleksandra Gajda

mgr Dorota Januszko - Zwijacz

mgr Karolina Kołodziej

mgr Anna Kuźma

mgr Anna Paul

mgr Robert Szczęsny

 

informatyka

mgr inż. Tomasz Bolek (egzaminator ECDL)

mgr Beata Chodacka (egzaminator ECDL)

mgr Małgorzata Kruk

mgr Robert Szczęsny

 

biologia

mgr Małgorzata Kruk

mgr Małgorzata Noga

mgr Jolanta Oczkoś

 

 przyroda

mgr Urszula Bednarczyk-Dudek

 

geografia

mgr Tadeusz Stachel

mgr Michał Witek

 

chemia

mgr Anna Michniewska

mgr Danuta Lelek

 

fizyka

mgr Małgorzata Baster

mgr Aleksandra Gajda

mgr Robert Szczęsny

 

zajęcia techniczne

mgr inż. Tomasz Bolek

mgr Mirosława Lampa

 

plastyka

mgr Ludmiła Koprowska

mgr Mirosława Lampa

 

muzyka

mgr Katarzyna Kowalska - Kania

 

wychowanie fizyczne

mgr Krzysztof Bielawski

mgr Małgorzata Bujwid

mgr Maciej Marczyk

mgr Marek Nowak

mgr Krzysztof Onderka

mgr Barbara Pajdak

mgr Łukasz Pajdak

mgr Danuta Vasdekis

mgr Leszek Sawicki

 

religia

mgr Wiesława Bilska

mgr Małgorzata Witek

etyka

mgr Alicja Kukuła

 

wychowanie do życia w rodzinie

mgr Wiesława Cymbor

 

doradca zawodowy

mgr Iwona Dobranowska

 

biblioteka

mgr Monika Idzi

mgr Małgorzata Kuczowicz