WAŻNE

A4 Infociacho

Ważne

Przypominamy, że dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w naszej szkole są: 2.05.18; 1.06.18 Uwaga - Test predyspozycji językowych dla kandydatów do klas 7-ch dwujęzycznych 14 maja 2018r. godz. 15:00 Klasa 1 – rekrutacja elektroniczna od 1-28 marca 2018. Klasa 4, 6 i 7 – podania w sekretariacie szkoły Zapraszamy!

O NAS ...

Wierz w siebie i dąż do celu...

Szkoła Podstawowa nr 33 (Gimnazjum 16) jest szkołą z tradycją. Jej historia sięga 1900 r. kiedy to 1 września rozpoczyna swoją działalność 5 – klasowa Szkoła Ludowa na Czarnej Wsi. Po reformie szkolnictwa w 1999 r. powstaje Gimnazjum 16, które funkcjonuje do 2004 r. razem ze Szkolą Podstawową nr 33, do jej wygaśnięcia. W wyniku kolejnej reformy w 2017 r. Szkoła Podstawowa nr 33 wznawia swoją działalność.

Więcej informacji znajdziesz tutaj ...

Dołącz do nas odnieś sukces

Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i pasji w licznych projektach i programach edukacyjnych (innowacje pedagogiczne, klasy językowe, egzamin DSD, Comenius, Mocni bez przemocy, koła zainteresowań, platforma e-learningowa, Certyfikat ECDL). Szkoła współpracuje z Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Pedagogicznym, Akademią Górniczo – Hutniczą, I i V Liceum Ogólnokształcącym, Krakowskim Młodzieżowym Towarzystwem Przyjaciół Nauk i Sztuk.

Więcej informacji znajdziesz tutaj ...

SP nr 33 - zobacz więcej ..

Dowiedz się więcej o SP nr 33 w Krakowie.

Hiszpania 2015

Wycieczka klasy o profilu językowym

Die beste DSD II Etappe

Klasy językowe - przygotowanie do egzaminu DSD